آن دسته ازساکنین کانادا که  شهروند ویا مقیم دائم کانادا هستدند می توانند اسپاسنرشیپ همسر و یا پارتنر قانونی خود شوند.

 معیارهایی که یک شهروند کانادایی می تواند بر اساس آن اسپاسنرشیپ همسر یا پارتنر خود شود :

اسپانسرشیپ همسر

شرایط لازم برای همسر یا پارتنر همسر:

باید به صورت قانونی ازدواج کرده باشید یا دست کم یک سال با یکدیگر زندگی کرده باشید و یا نشان دهید که به دلایل فرهنگی، مذهبی و موانع قانونی امکان ازدواج  شما در خارج از کانادا نیست.

جهت موفقیت در برنامه اسپاسنرشیپ همسر در کانادا شما باید شواهدی مبنی بر ازدواج واقعی ارائه دهید. که تنها با هدف دریافت اقامت دائم در کانادا ازدواج ننموده اید. و آن را باید ثابت کنید. به عنوان مثال، ممکن است لازم باشد مدارکی راجع به دارایی های مشترک، سفرها، ارتباطات، دیدار با خانواده یکدیگر، ماه عسل و غیره ارائه کنید.

 

چگونگی ارائه درخواست اسپاسنرشیپ همسر

زمانی که اداره مهاجرت پناهندگی و شهروندی کانادا مدرک را تایید کرد شما و پارتنرتان باید تعهداتی را متقبل شوید. شما حداقل به مدت سه سال عهده دار امور مالی پارتنر یا همسرتان هستید و پارتنر شما تا پنج سال پس از اخذ اقامت دائم کانادا نمی تواند اسپانسر شخص دیگری شود.