اسپانسر فردی است که دارای اقامت دائم و یا شهروندی کانادا  می باشد و می‌تواند افراد خاصی را تحت ویزای اسپانسرشیپ به کانادا بیاورد. و بدین ترتیب آنها هم اقامت دائم کانادا را دریافت کنند. کانادا دارای یکی از بهترین قوانین مهاجرتی در زمینه اسپانسرشیپ خانواده است و سالانه افراد بسیاری از طریق برنامه اسپانسرشیپ به کانادا مهاجرت می‏ نمایند.

اسپانسرشیپ کانادا در کلاس فامیلی شامل موارد زیر می ‏شود:

تمامی افرادی که اسپانسر می شوند می توانند در کانادا زندگی، تحصیل و کار کنند. فرد اسپانسر کننده با امضای قرارداد یا همان undertaking تعهد می دهد که هزینه‌های اولیه( شامل خوراک و پوشاک و مسکن) فرد اسپانسر شونده را برای مدت زمانی مشخص تامین کند.( این تعهد مالی از زمانی که فرد دعوت شده یا همان اسپانسر شده موفق به دریافت کارت اقامت دائم کانادا شود، شروع می شود.)

همچنین اسپانسر کننده  تضمین می‌کند که فرد اسپانسر شونده از دولت کانادا درخواست کمک هزینه زندگی نخواهد کرد (در صورت ارایه این درخواست به دولت اسپانسرکننده ملزم به برگرداندن کلیه این هزینه ها به دولت خواهد شد.)

در استان های غیر از کبک این قرارداد با IRCC یا همان اداره مهاجرت کانادا و در استان کبک با MIDI یا همان اداره مهاجرت استان کبک تنظیم می شود.

علاوه بر قرارداد و تعهد نامه ذکر شده در بالا،  قرارداد agreement مجزایی هم بین فرد اسپانسر کننده و فرد اسپانسر شونده جهت اطمینان دولت از آگاهی طرفین نسبت به مسئولیت های خود باید امضا شود.

مشخصات اسپانسردر ویزای اسپانسرشیپ:

چه شرایطی باعث میشود نتوانید اسپانسر کنید:

درآمد مورد نیاز قبل از درخواست اسپانسرشیپ:

بنابر آخرین آمار وب سایت رسمی IRCC، درآمد مورد نیاز 3 سال مالیاتی که باید 2021 ارائه دهید، به شرح زیر است:

تعداد اعضا خانواده اسپانسر کننده201820192020
2 نفر40.3794100733,209
3 نفر49.64150.41441,001
4 نفر60.27161.20947,156
5 نفر68.35869.42352,482
6 نفر77.09578.29657,808
7 نفر85.83587.17263,134
اعضا بالای 7 نفر به ازای هر نفر8.7408.8765,326

 چگونگی درخواست ویزای اسپانسرشیپ کانادا:

در حال حاضر پروسه و روند درخواست ویزای اسپانسر شیپ شامل دو مرحله زیر می شود:

درخواست اسپانسرشیپ و اقامت دائم کانادا اقوام باید به طور همزمان ارسال گردد.

برای اینکه بتوانید به عنوان اسپانسر برای اسپانسرشیپ اعضای خانواده و اقوام خود درخواست دهید، باید موارد زیر را رعایت کنید:

همچنین فرد اسپانسر شونده باید  تمامی اطلاعات مورد نیاز و گواهی عدم سوءپیشینه حداکثر یکسال گذشته و آزمایش مدیکال کانادا را ارائه دهد. در صورت عدم ارائه هر یک از موارد ذکر شده و وجود نقص در پرونده، روند اسپانسرشیپ متوقف و منجر به ریجکتی پرونده خواهد شد.

در نهایت باید هزینه های درخواست ویزای اسپانسرشیپ، حق اقامت دائمی و هزینه انگشت نگاری بیومتریک کانادا پرداخت شود

با پرداخت هزینه بیومتریک و ارسال کامل درخواست، نامه ای برای متقاضی  ارسال،  و از وی برای انجام آزمایش بیومتریک دعوت میشود.