باکسینگ دی چه روزی است؟

باکسینگ دی (Boxing Day)، یک روز تعطیل عمومی در اتحادیه کشورهای همسود بویژه انگلیس، استرالیا، نیوزلند و کانادا است. که در ۲۶ دسامبر و یک روز پس از روز کریسمس (Christmas Day) جشن گرفته می‌شود.

پیشینه نامگذاری آن به زمانی برمی‌گردد که ملکه ویکتوریا در دهه ۱۸۰۰ به تخت سلطنت نشست. در آن زمان ثروتمندان هدایای خود را در جعبه‌ای می‌گذاشتند تا آن را به فقرا ببخشند.
در گذشته باکسینگ دی روز تعطیلی خدمتکاران نیز بوده است و اربابان به مناسبت کریسمس به کارمندان زیردست و افراد فقیر هدیه‌ای را در جعبه میدادند.

روز باکسینگ امروزه به یکی از روزهای تجاری مهم در کشورهای مذکور تبدیل شده است به گونه‌ای که حراجیهای سرتاسری در بسیاری از کشورهای مذکور در این روز انجام می‌گیرد.
امروزه سه روز تعطیل رسمی ۲۵ و۲۶ و اول ژانویه روزهای باکسینگ دی هستند که اکثر فروشگاهها تخفیف های ویژه ای دارند.

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.