جلسه مشاوره بر اساس تخصص و تجربه کارشناسان و مشاوران شرکت مهاجرتی وی-ویزا با هدف شناخت شرایط فردی و فرصت های مهاجرتی پیش روی متقاضی تنظیم شده است که در این جلسه پرسش و پاسخ هایی مطرح میگردد که در نهایت به شفاف سازی مسیر مهاجرتی ممکن برای شما منجر خواهد شد.

حداکثر زمان مشاوره‌ها 40 دقیقه می‌باشد.

تعرفه های پرداختی برای برای مشاوره متقاضی

 

مبالغ پرداخت شده در صورت نهایی شدن قرارداد با شرکت وی-ویزا جز هزینه های پرداختی مبلغ نهایی قرارداد لحاظ خواهد شد.