سیستم رهگیری جدید کانادا برای پرونده های اسپانسرشیپ همسر و فرزندان

کانادا پرتال آنلاینی را راه اندازی کرده است که به متقاضیان اجازه می دهد به راحتی وضعیت و اطلاعات درخواست خود را به صورت آنلاین مشاهده و رهگیری نمایند. هم اکنون این سیستم رهگیری را می توانید در وبسایت دولت کانادا ببینید.

این پرتال تحت عنوان ردیاب درخواست اقامت دائم درحال حاضر تنها در دسترس افرادی است که درخواست اسپانسر شیپ برای همسر، پارتنر قانونی و فرزندان تحت تکفل داده‌اند. این ردیاب در دسترس نمایندگان متقاضیان نیز قرار خواهد داشت.
اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا درخصوص اطلاعات درخواستی در فرم آنلاین اشاره کرده است که : اطلاعات این برنامه میتواند قبل از اخذ تصمیم نهایی توسط افسر مهاجرتی تغییر کند و البته ممکن است تفاوت ها یا تاخیر هایی بین پردازش واقعی درخواست اسپانسرشیپ با اطلاعات نمایش داده شده در ردیاب وجود داشته باشد.

این برنامه در راستای تصمیم دولت کانادا بر گسترش درخواست های انلاین برای مهاجران، در تابستان 2022 اجرایی شده است. تا دسامبر 2021، 54.683 درخواست اسپانسرشیپ به همسر و 38.848 درخواست اسپانسرشیپ به فرزند وجود داشت و برای سایر متقاضیان کلاس خانوادگی تصمیمی اتخاذ نشده بود.

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.