طبقه بندی مشاغل کانادا و تغییر معیارها

طبقه بندی مشاغل کانادا و تغییر معیارها

دولت کانادا از تغییر معیارهای سیستم «طبقه بندی مشاغل ملی» NOC به معیارهای جدید «آموزش، تحصیلات، سابقه کار، و وظایف شغلی» TEER خبر داده است.  معیارهای سیستم TEER که بر اساس اعداد ۰ تا ۵ درنظر گرفته شده است. و جایگزین سطوح شغلی فعلی در NOC خواهد شد.

سیستم NOC یا همان طبقه بندی مشاغل کانادا به جای مهارت افراد، بر نوع مشاغل متمرکز است. اما معیارهای سیستم TEER بر تحصیلات و سابقه کار مورد نیاز برای مشاغل تمرکز خواهد کرد. به علاوه، سیستم TEER دارای ۵۱۶ شغل است، در حالی که NOC دارای ۵۰۰ شغل بود. این مشاغل جدید در زمینه‌های :

  • علمی
  • امنیت سایبری
  • و سایر رشته‌های نوظهور

در نظر گرفته شده اند.

بیشتر بخوانید : تولد فرزند طبق قانون تابعیت و شهروندی در کانادا

معیارهای جدید TEER به همراه سایر تغییرات موردنظر برای بهبود طبقه بندی مشاغل کانادا، پاییز سال ۲۰۲۲ اعمال خواهد شد.

ذینفعان و همچنین برنامه‌های مهاجرتی که از معیارهای سطح شغلی NOC برای پذیرش مهاجران استفاده می‌کنند، فرصت به روزرسانی و تغییر سیستم خود را داشته باشند.

دسته بندی TEER:

0 : مشاغل مدیریتی

1 : مدرک کارشناسی/ کارشناسی ارشد/ دکترا؛ یا چندین سال تجربه در یک حرفه خاص از دسته2TEER  (در صورت شمول)

2 : فارغ التحصیلی از یک کالج محلی، مؤسسه فناوری، یا CÉGEP با برنامه آموزشی ۲ تا ۳ ساله برای تحصیلات تکمیلی؛ یا اتمام دوره کارآموزی به مدت ۲ تا ۵ سال؛ یا مشاغل دارای مسئولیت‌های نظارتی یا ایمنی (افسران پلیس و آتش نشانان) ؛ یا چندین سال تجربه در یک شغل خاص از دسته3TEER   (در صورت شمول)

3 : فارغ التحصیلی از یک کالج محلی، مؤسسه فناوری، یا CÉGEP با برنامه آموزشی کمتر از ۲ سال برای تحصیلات تکمیلی؛ یا اتمام دوره کارآموزی به مدت کمتر از ۲ سال؛ یا بیش از ۶ ماه کارآموزی، دوره‌های آموزشی، یا سابقه کار مرتبط با تحصیلات متوسطه؛ یا چندین سال سابقه کار در یک شغل خاص از دسته TEER 4 (در صورت شمول)

4 : اتمام دوره متوسطه؛ یا چندین هفته کارآموزی مرتبط با تحصیلات متوسطه؛ یا چندین سال سابقه کار در یک شغل خاص از دسته TEER 5 (در صورت شمول)

5 : سابقه کار اندک و بدون مدارک آموزشی رسمی

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.