استادی پرمیت

استادی پرمیت

مهم‌ترین برگه‌ای که در زمان ورود دانشجویان بین‌المللی به کانادا مورد نیاز است، اجازه تحصیل یا Study Permit (استادی پرمیت) است. Study Permit اجازه تحصیل دانشجویان بین‌المللی در مؤسسات آموزشی کانادا است.و به عنوان مکمل ویزای تحصیلی عمل میکند. به…